29 листопада 2017 року Повідомлення про рiшення щодо змiни типу Товариства прийняте позачерговими загальними зборами акцiонерiв

Повідомлення про рiшення щодо змiни типу Товариства прийняте позачерговими загальними зборами акцiонерiв (протокол № 30 вiд 24.11.2017 р.) з метою забезпечення вимог дiючого законодавства до акцiонерних товариств. Докладніше 1 Докладніше 2